Smútočné kytice a vence

Kladením smútočných kytíc vyjadrujeme súcit a lásku zosnulým. Tento zvyk, sa stal jednou z najrozšírenejších tradícií a dnes je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej kultúry. Symbolické gesto, kladenia kvetov poznali ľudia už v praveku. Kvety plnili dôležitú úlohu pri smútočných obradoch a rôznych významných ceremóniách.
V súčasnosti majú kvety aj vizuálnu funkciu, prostredníctvom ktorej dodávajú estetickú hodnotu celému smútočnému obradu.

Obľúbeným kvetom je neodmysliteľne chryzantéma, ktorá symbolizuje nevinnosť a čistotu. Klasickým prvkom smútočného aranžmánu sú ruže, ktorými vyjadrujeme pokoru, úctu a lásku.

smutocna kytica s chryzantemousmutocna kytica s karafiatmi, laliou

Ak chceme vyjadriť súcit, siahame po orchideách či hortenziách. Vhodnými kvetmi sú aj ľalie, karafiáty alebo tulipány. Živé kvety sú pre nás jedinečnou alternatívou, prostredníctvom ktorej dokážeme vyjadrovať jednotlivé pocity a poslať tak symbolický odkaz do neba.

smutocna kytica s orchideou

Dnes už čoraz viac ľudí siaha po živých dekoráciách. Ich prirodzený cyklus vädnutia nám pripomína kolobeh života. Kytice previazané stuhou bez začiatku a konca nám symbolizujú nekonečno, teda večnosť duše a prírodného cyklu.

Živé kytice sú ekologickejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Takéto kytice sa dajú ľahko kompostovať, alebo ich môžeme vysušiť a použiť pri tvorbe novej dekorácie. Je dôležité pripomenúť, že v smútočných kyticiach používame párne počty kvetov, naopak vo všetkých ostatných väzbách sa používa počet kvetov nepárny.

Smútočné vence sú overená klasika, ktorú niektorí vyhľadávajú a iní ju majú za neekologickú variantu - vybledne a skončí na smetisku.

Dnes sú prírodné smútočné vence populárnou alternatívou. Sú vyrábané z prútia, vetiev ihličnatých stromov a rôznych konárikov. Takéto vence bývajú ozdobené sušenými alebo živými kvetmi, šiškami, cezmínou či lístím.

Na venci by nemala chýbať stuha s odkazom od koho je, a krátkym textom ( s láskou spomíname, navždy v našich srdciach, odpočívaj v pokoji, alebo obľúbeným výrokom zosnulého). Je dôležité, aby bola stuha prispôsobená veľkosti venca, nesmie byť príliš dlhá, ani krátka.

smutocna stuha

V našej ponuke si môžete vybrať už pripravené  kytice a vence zo živých kvetov a prírodných materiálov. Taktiež máte u nás možnosť si zvoliť kvety podľa želania, papier či odkaz na stuhe, smútočného venca, alebo kytice.

LK Team