Cezmína

"Holly" 

Holly, alebo aj cezmína je strom podobný kríku, ktorý môže dorásť až do výšky 5 metrov. Listy sú hrubé a kožovité, so zúbkovanými okrajmi a špičatými hrotmi. Samice produkujú červené bobule, ktoré sme zvyknutí vidieť všade počas Vianoc. Bobule, aj keď sú toxické pre ľudí a väčšinu domácich miláčikov, sú v zime zdrojom potravy pre niektoré vtáky, ako sú červienky. Vtáky tiež radi hniezdia na stromoch cezmíny počas zimných mesiacov, keď iné stromy nemajú listy, ktoré by im poskytovali teplo a ochranu. 

Symbolika

Cezmína je jedným z najobľúbenejších a najuznávanejších stromov v keltskej mytológii. Hovorí sa, že kým dub ovládal svetlú polovicu roka, cezmína symbolizovala tmavé, zimné mesiace. Stáročia bol tento čarovný strom reprezentovaný cezmínovým vencom, ktorý keltskí náčelníci nosili ako korunu pre šťastie. Tradične sa používal na ochranu novorodencov, a to kúpaním vo vode z listov cezmíny. Druidmi bola považovaná za posvätnú rastlinu a za symbol plodnosti a večného života, o ktorom si mysleli, že má magickú moc.

"Dnes kresťania prijali cezmínu ako symbol Vianoc. Ostré listy údajne symbolizujú tŕňovú korunu, ktorú nosil Kristus, zatiaľ čo bobule predstavujú jeho krv. Vždyzelená vlastnosť stromu je metaforou pre večný život".

Zaujímavosti...

Kresťania používali cezmínu ako symbol Ježišovej tŕňovej koruny, pričom červené bobule značili kvapky krvi. Ale pred týmto spojením Rimania vyrábali cezmínové vence na počesť Saturna počas ich Saturnáliových sviatkov v čase zimného slnovratu. Druidi tiež nosili cezmínové vence na oslavu svätého kráľa, zatiaľ čo Kelti verili, že trocha cezmíny v dome pomôže ochrániť víly počas zimy. Skutočnosť, že tieto tradície sa zrodili počas Vianoc, uľahčili kresťanom prijať cezmínu na svoje vlastné náboženské slávnosti. V kolede „The Holly and the Ivy“ cezmína predstavuje Ježiša a brečtan jeho matku Máriu.

Jedna keltská legenda hovorí o bratoch – dvojičkách, cezmínovom kráľovi a dubovom kráľovi. Cezmínový kráľ bol videný ako obor s korunou cezmíny, nesúci palicu vyrobenú z cezmínového dreva. Každú jeseň postupne preberal moc a prinášal svetu zimu. Potom sa na zimný slnovrat obaja bratia pobili a Dubový kráľ zabije svojho brata a prevezme vládu nad svetom, čím sa vráti leto. Ich úlohy sa potom pri každom letnom slnovrate obrátili, na základe ktorých vznikli ročné obdobia tak, ako ich poznáme dnes. :)

Tradícia ako ju poznáme dnes
Tradícia zdobenia domu na Vianoce cezmínou zostáva dodnes veľmi populárna, najmä tam, kde je možné cezmínu zbierať lokálne a lacno. Existujú rôzne farmy, ktoré pestujú cezmínu ako komerčnú plodinu v celej Európe, a v menšom množstve aj v Spojených štátoch. V niekoľkých európskych krajinách sa stále verí, že prenesenie cezmíny do interiéru na Vianoce zabezpečí rok šťastia! :)
Teda ak ju neprinesiete príliš skoro. Napríklad v niektorých regiónoch Francúzska je všeobecne známe, že ak cezmínu prinesiete do interiéru skôr ako 24. decembra, dôjde k nešťastiu. Takže choďte do toho a vyzdobte si chodby vetvičkami cezmíny... ale nie skôr ako na Štedrý večer! :)
LK Team <3
Community Verified icon

Community Verified icon
Community Verified icon

Community Verified icon

Community Verified icon