Obojsmerná donáška šťastia

Moje meno je Oľga Bušo a stojím za značkami Flowers Drive by LaskyKvet a
LaskyKvet.sk. Som Slovenka a Ukrajinka zároveň. Prvých 17 rokov môjho
života som prežila v malom mestečku na Ukrajine pri slovenských
hraniciach. Ďalších vyše 20 rokov žijem Slovensku.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa spoločne so všetkými kolegami z našej firmy snažíme zapojiť do pomoci Ukrajincom, ktorí zostali na Ukrajine a tiež všetkým tým, ktorí stále utekajú pred vojnou. Poskytli sme naše priestory skvelej neziskovej organizácii, ktorá pomáha Ukrajincom už niekoľko rokov. My im tak isto aktívne pomáhame pri zbere a distribúcii humanitárnej pomoci.

Chceme pomôcť

Rozmýšľala som, čo viac môžeme pre týchto ludí spraviť. Po mnohých rozhovoroch s ľudmi ktorí utiekli pred vojnou, som pochopila jednu zásadnú vec. Že v prvom rade je kľúčové poskytnúť Ukrajinkám prichádzajúcimi s deťmi na Slovensko, rýchlu
a efektívnu pomocnú ruku s ubytovaním, oblečením a hygienickými potrebami.

Hoci by sme si želali čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu a návrat k normálnemu životu, je možné, že situácia na Ukrajine sa nebude
normalizovať ani v horizonte niekoľkých týždňov či mesiacov. 

Je veľmi dôležité zabezpečiť pre prichádzajúce Ukrajinky okrem základných potrieb aj dlhodobejšiu perspektívu. Keď som sa na chvíľu zamyslela nad tým, čo by som robila, alebo ako by som sa cítila ja, keby som bola
nútená odísť zo svojho domu s mojimi dvoma malými deťmi len so základnými vecami a nízkymi finančnými prostriedekami, som pochopila
že ako prvé po tom, čo by som vyriešila bývanie, by som si hľadala prácu. Práca je to, čo tie ženy dnes potrebujú najviac. Vďaka práci sa
cítite ako plnohodnotný, slobodný človek a aspoň na chvíľu sa môžu sústrediť na niečo iné, ako na vojnu a strach o svojich blízkych.

Chceme pomôcť ľuďom. A aspoň čiastočne vrátiť ich dôstojný život a poskytnúť im prácu. Prácu ktorú majú radi a ktorá ich živila aj posledné roky doma. Preto sme sa po dohode s našim tímom rozhodli poskytnúť pracovnú príležitosť pre každú jednu floristku, ktorá prišla z Ukrajiny a má záujem pracovať. 

Ako pomáhame?

K dnešnému dňu máme 5 - 6 žien, ktoré u nás už pracujú. Sú medzi nimi majiteľky sietí kvetinárstiev na Ukrajine i floristky s dlhoročnou
praxou, sme za to nesmierne radi. Taktiež sa nám hlásia aj ďalšie ženy. Je pravda, že dnes máme plný stav a nepotrebujeme nových ľudí, no napriek tomu sme sa rozhodli pomôcť – vzdávame sa zisku aby sme vytvorili potrebné pracovné miesta pre ľudí, ktorí sa u nás ešte len chcú zamestnať.

Veríme a sme vďační

Verím, že im dokážeme aj vďaka našim zákazníkom poskytnúť slušné podmienky, plat a prácu. Verím, že dokážeme aj s Vašou pomocou vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Sme vďační za každú jednu objednávku, lebo vďaka tomu sme schopní pomáhať
ďalej. Ak niekedy budete potrebovať kvety, tak si spomeňte na nás - garantujeme Vám krásne kytice za výborne ceny a tiež pocit, že svojou objednávkou nielen potešíte človeka, ktorého chcete obdarovať kvetmi, ale aj toho, kto túto kyticu pre Vás vyrobil. Aj vďaka Vám má ten človek dôstojnú prácu, ktorú má rád a pomáhate mu aspoň čiastočne vytvoriť pocit normálnosti v jeho
zložitej životnej situácii. 

Prosíme Vás...

O pomoc šíriť správu o obojstrannej donáške šťastia, cez ktorú potešíte svojho blízkeho kyticou a na druhej strane dáte možnosť nám, ako spoločnosti poskytnúť nové pracovné miesta ženám, ktoré utiekli pred vojnou a chcú sa plnohodnotne zaradiť do života, alebo poskytnutie priestoru na rozhovor o tejto téme.

Ďakujem za každú možnosť.
Oľga


Kontakty:
olga.buso@gmail.com
0948 424 427