Trendy 2024 - udržateľnosť

Predpoveď udržateľnosti

 Očakáva sa, že farebné kombinácie a textúry posunú hranice a vnesú do každej udalosti pocit individuality. Sušené a konzervované kvety spolu s pampovou trávou zažijú silný návrat a dodajú svadbám vintage, bohémsku atmosféru. Veľké, dramatické inštalácie budú aj naďalej trendom, vytvárajúc pôsobivé a nezabudnuteľné fotografické príležitosti. Okrem toho si pre svoju jednoduchosť a eleganciu získajú obľubu aj mono-kvetinové aranžmány, využívajúce hromadne
jeden druh kvetu.

Udržateľnost vo výbere kvetov
Rastúci trend ekologického povedomia pri výbere svadobných kvetov odráža širší spoločenský posun smerom k udržateľnej a zodpovednej spotrebe. Tento trend je poháňaný rastúcim povedomím o environmentálnych vplyvoch masovo vyrábaných
dovážaných kvetov, ktoré často zahŕňajú vysoké energetické vstupy na rast, skladovanie a prepravu, ako aj intenzívne používanie pesticídov.

Naproti tomu kvety z miestnych zdrojov majú tendenciu mať nižšiu uhlíkovú stopu, podporujú miestnu
biodiverzitu a prispievajú k miestnym ekonomikám. Okrem toho, výberom sezónnych kvetov, páry prijímajú prirodzené cykly rastu, čím dodávajú svojim oslavám ďalšiu vrstvu významu a autentickosti! :)

Tento trend smerom k ekologicky uvedomelému
výberu kvetov je v konečnom dôsledku o pároch, ktoré chcú, aby ich svadba odrážala ich hodnoty a záväzok k starostlivosti o životné prostredie, ako aj ich vzájomnú lásku.

Udržateľné možnosti kvetov a kvety z etických zdrojov
Výber trvalo udržateľných kvetov a kvetov z etických zdrojov nie je len krokom k ochrane nášho životného prostredia, ale aj spôsobom, ako dať svojej svadbe hlbší zmysel a účel. To sa dá dosiahnuť niekoľkými spôsobmi:

  • Sezónne kvitnutia: Prijmite krásu sezóny výberom kvetov, ktoré kvitnú v čase vašej
    svadby. To znižuje energetické vstupy potrebné na vypestovanie kvetov mimo sezóny a oslavuje prirodzené rytmy zeme.
  • Miestni kvetinári a pestovatelia: Podporou miestnych kvetinárskych fariem a kvetinárstiev nielenže znižujete emisie uhlíka spojené s dopravou, ale tiež investujete do svojej komunity. Miestni pestovatelia častejšie využívajú ekologické a udržateľné poľnohospodárske postupy, čím zvyšujú miestnu biodiverzitu.
  • Dedičstvo a pôvodné druhy: Výber dedičných odrôd a pôvodných druhov pomáha zachovať genetickú diverzitu a podporuje miestne ekosystémy. Tieto kvety môžu tiež pridať jedinečný miestny nádych vašej svadobnej výzdobe.
  • Ekologická ochrana kvetov: Zvážte možnosti konzervovania svadobných kvetov, ktoré sa vyhýbajú škodlivým chemikáliám. Mnoho kvetinárstiev v súčasnosti ponúka konzervačné služby, ktoré využívajú ekologické techniky, ktoré vám umožňujú uchovať si spomienku na váš deň bez poškodenia životného prostredia.
  • Premena a darovanie: Po svadbe zvážte darovanie kvetov miestnej nemocnici, opatrovateľskému domu alebo charite. To nielen rozširuje radosť, ktorú kvety prinášajú, ale znižuje aj odpad.

Vedomým výberom udržateľných a eticky zdrojových kvetov môžu páry zabezpečiť, aby ich oslavy lásky prispeli k zdravšiemu a krajšiemu svetu. V roku 2024 sú tieto ekologicky uvedomelé rozhodnutia nielen trendom, ale aj dôkazom hodnôt, ktoré si
moderný pár váži.

Váš LK Team <3