Meniny Amália - význam mena - 10.júl - Farba - Modrá

MENINY MÁ

Amália

10.júl

Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je "pracovitá". Majú meniny 10. júla, sú veľmi zvedavé, o všetko sa zaujímajú. Nepociťujú strach pri stretnutiach s neznámym prostredím. Cítia, že treba využiť každú príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a schopnosti. Keď si potrebujú Amálky oddýchnuť, stiahnu sa a v pokoji premýšľajú. Chcú si na všetko vytvoriť vlastný názor. V spoločnosti sa zvyknú správať podľa svojej nálady. Ak niekoho zo známych uznávajú, nikdy neodmietnu pozvanie na stretnutie.
Ich obľúbené farby sú tmavomodrá a červená.
Ochranné rastliny puškvorec a bazalka.

Meno Amália má pôvod v latinčine a je odvodené od germánskeho mena Amal, ktoré znamená "práca" alebo "snažiť sa". 

"Pracovitá" alebo "snaživá" - Význam mena Amália môže byť spojený so slovami "práca" a "snaženie sa". Toto meno môže odkazovať na osobu, ktorá je usilovná, pracovitá a angažovaná vo svojich činnostiach.
"Hodná milosti" - Vzhľadom na pôvod v latinčine sa význam mena Amália často interpretuje ako "hodná milosti" alebo "hodná lásky". Môže sa teda vzťahovať na osobu, ktorá je hodná Božej alebo božskej milosti.
"Božia ochrankyňa" - V niektorých prípadoch sa meno Amália môže vysvetľovať aj ako "božia ochrankyňa" alebo "božia ochrana". Toto meno môže odrážať povedomie o ochrane a starostlivosti voči iným.

Zoznam ďalších menín