Meniny Berta - význam mena - 2.júl - Farba - Biela

MENINY MÁ

Berta

2.júl

Ženské meno Berta má nemecký pôvod a jeho význam je "slávna", "skvelá". Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Berti, Bertička.
Berty, vždy presne vedia, čo chcú dosiahnuť. Často sa im to aj podarí. Svoj cieľ nedosahujú priamou cestou. Radšej si zvolia dlhšiu trasu, plnú zákrut a zastávok. Silnou zbraňou týchto žien je obdivuhodná pamäť. Majú vlastnícke sklony. Svojho vyvoleného by najradšej mali výhradne pre seba.
Sú odolné a majú veľkú životaschopnosť.


Ich šťastné farby sú čierna, tmavomodrá.
Ochranné rastliny medovka, baza, ochranné kamene achát a perla.

Zoznam ďalších menín