Meniny Ivan - význam mena - 8.júl - Farba - Ružová

MENINY MÁ

Ivan

8.júl

Ivan
Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko a meniny oslavujú 8. júla. Železná vôľa a aktívnosť sú dominantnými vlastnosťami nositeľov krstného mena Ivan. Seba aj iných posudzujú podľa aktivity. Pokiaľ ide o povolania, sú z nich prevažne technici, politici, umelci alebo obchodníci obdarení veľkým zmyslom pre profesionálnu zodpovednosť. Sú niekedy impulzívni. Majú sklon donekonečna rozmýšľať a rozhodovanie im spôsobuje ťažkosti. Ivanovia potrebujú byť milovaní a nikdy neodpúšťajú zradu. Sú statní, verní a tak trochu drsní. Tým, ktorých ľúbia, prinášajú istotu. 

Obľúbené farby Ivana sú zelená, modrá a žltá.
Ochranné rastliny nechtík a podbeľ.

Meno Ivan má slovanský pôvod a je rozšírené v rôznych krajinách a kultúrach. Význam mena Ivan sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej kultúry a jazyka, ale existuje niekoľko všeobecných významov, ktoré sa mu priraďujú. Niektoré z týchto významov môžu byť:

"Božia milosť" alebo "Božia dar" - Ivan sa odvodzuje od gréckeho mena Ioánnis, ktoré je zase zredukovanou formou hebrejského mena Jochanan, čo znamená "Boh je milostivý" alebo "Boží dar".

"Hodný, milovaný" - V niektorých slovanských jazykoch je Ivan spojený s významom "hodný" alebo "milovaný". Tento význam môže súvisieť so vzťahom medzi rodičmi a dieťaťom.

"Pán, vládca" - V starších slovanských jazykoch malo meno Ivan aj význam "pán" alebo "vládca". V niektorých kultúrach mohlo byť spojené s mocou a autoritou.

Zoznam ďalších menín