Meniny Jakub, Timur - význam mena - 25.júl - Veľkosť - S

MENINY MÁ

Jakub, Timur

25.júl

Mužské meno Jakub je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je "držiaci sa za pätu", "druhorodený". Mimoriadne silná osobnosť s pevným postojom a jasným názorom na vec, tak to je Jakub.

Aj keď to navonok nemusí byť zrejmé, k mame má vlastnícky vzťah. Títo muži sú výkonní, presvedčiví a uvážliví. Majú výbornú pamäť, ktorú vedia využiť vo svoj prospech vo vhodnej chvíli. Na prvý pohľad vyzerajú, že sú menej schopní, ale zdanie klame. Od rodičov a priateľov vyžadujú, aby ich obdivovali a oni sa pre nich obetujú. Ich reakcie sú tiché, ale môžu sa stať veľmi obávané.

Dokážu sa ovládať a kontrolovať. Občas možno vzťahy skomplikuje jeho výbušná povaha, no tak ako vzplanie, hneď aj schladne. V škole uplatňujúsyntatickú inteligenciu a ujímajú sa vedenia medzi spolužiakmi. Majú pevnú vôľu, čo využívajú v práci, a preto sú určite na čele tímu. V živote nie sú veľmi opatrní, ale vynahrádzajú si to špekulatívnosťou. Často žijú dvojakým životom.

Jeden je verejný, veľmi plodný, druhý je tajný.

Ich šťastná farba je červená.
Ochranné rastliny púpava, chmeľ.

Meno Timur:

  1. "Železný" alebo "silný": V niektorých prípadoch sa meno "Timur" vykladá ako "železný" alebo "silný". Tento význam odkazuje na odolnosť, odhodlanie a silnú osobnosť.

  2. "Oheň života" alebo "plamenný": V turkických jazykoch môže meno "Timur" mať význam "oheň života" alebo "plamenný". Tento význam symbolizuje vášeň, energiu a živosť.

  3. "Veľký vodca" alebo "vládca": V histórii existoval známy stredoveký dobyvateľ známy ako Tamerlán, ktorý bol tiež známy pod menom Timur Lenk. Toto meno je spojené s významom "veľký vodca" alebo "vládca". Preto sa meno "Timur" môže tiež interpretovať ako "vládca" alebo "vedúca osobnosť".

Zoznam ďalších menín