Meniny Jerguš - význam mena - 3.august - Veľkosť - S

MENINY MÁ

Jerguš

3.august

Meno Jerguš je variantou slovenského mena Juraj, ktoré má slovanský pôvod. Jeho základná forma je odvodená z gréckeho mena "Georgios", ktoré je zložené z dvoch slov: "ge" (zem) a "ergon" (práca), a prekladá sa ako "poľnohospodár" alebo "oráč".

Význam mena Jerguš alebo Juraj sa zvyčajne interpretuje nasledovne:

Poľnohospodárske spojenie: Meno môže symbolizovať spojenie s poľnohospodárstvom alebo prácou na poli, čo môže byť spojené s plodnosťou a hojnosťou plodov zeme.

Mužská sila a odvaha: Niekedy je meno Juraj (a jeho varianty, ako je Jerguš) vnímané ako symbol mužskej sily a odvahy, pričom osoba s týmto menom je považovaná za silného a odhodlaného jedinca.

Historické a náboženské spojenie: Meno Juraj má bohatú históriu a náboženské významy, pretože svätý Juraj bol významným kresťanským svätcom a patrónom mnohých krajín a miest.

Nositelia tohto mena sú snaživí a majú rýchle reakcie. Zvyčajne sa uplatnia v zamestnaní ako riadiaci pracovníci. Radi sa prezentujú v akomkoľvek odvetví. Dôležitý je pre nich hlavne dobrý výsledok práce. Od svojich blízkych vyžadujú najmä porozumenie. 

Šťastné farby Jergušov sú červená a fialová.
Ochranné rastliny rozmarín, cesnak.

Zoznam ďalších menín