Meniny Kamil - význam mena - 14.júl

MENINY MÁ

Kamil

14.júl

Mužské meno Kamil na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou má arabský pôvod: V arabskom jazyku je "Kamil" prídavné meno, ktoré sa prekladá ako "dokonalý", "úplný" alebo "vzorný". Môže sa používať na opis niekoho, kto je harmonický a má vynikajúce kvality. Taktiež sa spojuje so zmyslom dokonalosti a vyváženosti.

Títo muži sú veľmi galantní a romantickí. Musia mať svoj život pevne v rukách, inak sa cítia nepríjemne.

Sú to otvorení a spoločenskí ľudia, ktorí sa neboja rozprávať na rôzne témy. Majú veľa originálnych nápadov a predstáv, ktoré dokážu aj uskutočniť. Lenže nesmú podľahnúť alkoholu a iným návykovým látkam. 

Šťastné farby sú hnedá, tmavomodrá, zelená.
Ochranné rastliny kostihoj, šťavel.


V tento deň má meniny aj modernejšie meno Lara

Meno Lara má rôzne pôvody a môže mať rôzne významy v závislosti od kultúry a jazyka.

"Strieborná" alebo "svetlá": V latinskom jazyku môže meno "Lara" mať význam "strieborná" alebo "svetlá". Tento význam odkazuje na jas, svetlo alebo lesk.

"Hovoriaca" alebo "rečníčka": V niektorých prípadoch sa meno "Lara" pripisuje významu "hovoriaca" alebo "rečníčka". Tento význam zdôrazňuje schopnosť komunikácie a vyjadrenia.

"Slávna" alebo "oslávená": V niektorých kultúrach sa meno "Lara" interpretuje ako "slávna" alebo "oslávená". Tento význam naznačuje, že osoba s týmto menom má významné postavenie alebo si získala rešpekt a uznanie.

Zoznam ďalších menín