Meniny Konštantín - význam mena - 19.september

MENINY MÁ

Konštantín

19.september

Mužské meno Konštantín má latinský pôvod a v preklade znamená "stály, pevný". 

Tento muž je introvertný, uzavretý do seba, dáva prednosť vnútornému svetu pred stykom s vonkajším. Je nepriebojný, zato dosť ovplyvniteľný a zväčša precitlivený a pomstychtivý. Od detstva ho treba poúčať, čo značí "tvoj blížny", aké sú sociálne väzby a nevyhnutné hranice individuálnej slobody, ktorej prekročenie značí pošliapavanie slobody iného. Rád ničí a využíva svoje okolie, ale málokto sa v ňom vyzná, teda je ťažké sa im ubrániť. 

Ovplyvňuje ho planéta Slnko. 

Zoznam ďalších menín

Žiadna položka