Meniny Lujza - význam mena - 9.júl - Farba - Biela

MENINY MÁ

Lujza

9.júl

Ženské meno Lujza nie je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine a k nám preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje "slávneho bojovníka či bojovníčku". Meniny oslavujú 9. júla. Ich charakteristickou črtou je zmysel pre realitu. Lujzy nikdy nestavajú vzdušné zámky. Vždy musia pod sebou cítiť pevnú pôdu. Pred okolím sa často uzatvárajú do seba. Vtedy sa Lujzy cítia sebaisto, nič ich nemôže ohroziť. Uvedomujú si, že ak chcú mať úspech, musia ho dosiahnuť vlastnými silami. A po úspechu naozaj túžia. Nejde im ani tak o ocenenie okolia, skôr o dobrý pocit z vykonanej práce. Ten ich ženie neustále vpred. Aj keď Lujzy nemajú v sebe prirodzenú zmyselnosť, ak niekoho milujú, vedia sa premeniť na kúzelnú bytosť.

Obľúbené farby Lujzy sú modrá, zelená a biela.
Ochranné rastliny čakanka a fenikel,.

Meno Lujza je ženská forma mena Ludwig, ktoré má nemecký pôvod. Tu je niekoľko možných významov mena Lujza:

"Slávnym bojovníkom" - Meno Lujza je často považované za ženskú formu mena Ludwig, ktoré sa skladá z nemeckých slov "hlavný" a "bojovník" Preto by sa význam mena Lujza mohol interpretovať ako "slávnym bojovník" alebo "slávny vojak".

"Božská sláva" - Iný výklad mena Lujza je spojený s latinským slovom "lucius", čo znamená "svetlo" alebo "svetlý". Na základe toho by význam mena Lujza mohol byť "božská sláva" alebo "svetlo".

"Chránená božím mečom" - Môže sa tiež predpokladať, že meno Lujza je odvodené zo starogermánskeho mena Chlodowig alebo Hludowig, ktoré znamená "chránený božím mečom". V tomto prípade by význam mena Lujza mohol odkazovať na ochranu alebo božiu priazeň.

Zoznam ďalších menín